Variant Stream

Arhiva 2013

               

Biserica Spirituală Unică și Biserica instituțională Ortodoxă

      

Principala deosebire dintre Biserica Spirituala Unică și Biserica instituțională Ortodoxă este aceea că prima este o realitate spirituală, adică o unitate în Duh și cea de-a doua este o instituție bisericească, o organizație religioasă. Biserica Spirituală Unică este formată din toți Creștinii născuți din nou, indiferent de confesiunea creștină de care aceștia aparțin sau chiar fără să aparțină de nici o confesiune creștină. Apartenența la o confesiune creștină sau alta nu joacă nici un rol, deoarece oamenii nu sunt mântuiți conform acestei apartenențe sau după formele ritualice pe care le urmează și nici după doctrinele creștine cu care se încearcă a fi îndoctrinați. Oamenii sunt mântuiți conform gândurilor inimii lor, conform caracterelor lor și în conformitate cu credința lor în Dumnezeu. Toate doctrinele instituțiilor bisericești îi fac pe Creștini intoleranți cu membrii altor confesiuni creștini și în general, cu alți oameni, care cred altceva decât ei. Creștinii, membrii ai instituțiilor bisericești, inclusiv cea Ortodoxă, sunt conduși să creadă că fiecare are dreptate, din punct de vedere doctrinal...

 

uploaded: 12. 10. 2013

read more

 

Cea mai mare poruncă

      

Care este cea mai mare poruncă? Toți Creștinii răspund cu ușurință la această întrebare. Este porunca iubirii, adică să îl iubim pe Dumnezeu, cu toată ființa noastră și pe aproapele nostru la fel ca pe noi înșine. Poruncă iubirii față de Dumnezeu rămâne neschimbată, între cele două Testamente, dar porunca iubirii de aproapele suferă o modificare esențială, care stă la baza întregii morale creștine. Cea mai mare poruncă cuprinsă în N.T., alături de dragostea pentru Dumnezeu, este una care nu este cuprinsă în V.T. Este vorba despre porunca nouă dată de Domnul Isus (Iisus), aceea de a ne iubi unii pe alții așa cum ne-a iubit El. Câte porunci conține N.T.? Două porunci, care sintetizează V.T. plus încă o poruncă nouă. Care sunt cele două? Prima este porunca de mai jos:...

 

uploaded: 12. 10. 2013

read more

 

 

Dumnezeu și omul

      

Unii Creștini au fost învățați să fugă de filozofie tocmai pentru că filozofia le poate deschide mințile și instituțiile bisericești nu au nevoie de oameni care să pună întrebări la care ele să nu poată să răspundă. Cultura, știința și educația sunt privite ca și factori de risc, ele nu creează supuși perfecți, ci potențiali tulburători ai unei liniști impuse prin mijloace de manipulare mentală. Acești tulburători pun totdeauna în discuție granițele în interiorul cărora sunt ținute în lesă gândurile oamenilor. Se consideră că omul are nevoie de un element antagonic, cu care să intre într-o dialectică particulară, singura care poate să îi permită să se autodepășească sau altfel  el trebuie să dispară. Dumnezeu este, în mod greșit, prezentat ca fiind opusul omului, Cel care trebuie să îl facă pe om mai bun, prin mijloace de constrângere și prin amenințarea cu iadul. Omul se află în fața unei dileme: ori devine sfânt ori se chinuie în iad, a treia alternativă nu există. Este însă o dilemă falsă, căci dualismul dintre Dumnezeu și om a fost rezolvat de El. Instituțiile bisericești cred că numai sub amenințarea cu pedeapsa iadului omul se poate trezi din beția sa existențială și numai așa el se poate ține pe sine însuși în frâu....

 

uploaded: 12. 10. 2013

read more

 

 

Omul este icoana lui Dumnezeu

  

Eu nu mă închin în fața icoanelor și mai ales detest să îmi ating fruntea de ele, dar doresc să fiu obiectiv în analizele mele și nu aș vrea, în nici un caz să fiu părtinitor, favorizând o doctrină a unei confesiuni creștine în defavoarea doctrinei altei confesiuni creștine. Pentru mine, toate confesiunile creștine au valoare egală și doctrinele lor, toate, fără excepție, au și multe puncte slabe. Nu există doctrină creștină mai bună decât altele și aș dori să risipesc această iluzie prin abordarea unor aspecte diferite. Căutând intensiv nu am găsit încă nici o doctrină creștină, pe care să o pot numi ”bună.” Bun este Unul singur, Dumnezeu. (Marcu 10; 18) Toate luptele doctrinare dintre membrii Bisericilor instituționale sunt sterile. Fiecare vede deficiențele doctrinale ale altora și nimeni nu prea vede deficiențele doctrinale a confesiunii creștine, de care aparține. Se întâmplă la fel ca în viața de fiecare zi. Creștinii nu văd deslușit să scoată paiul din ochii altora, din cauza bârnei doctrinale, din proprii lor ochi. Așa se întâmplă și cu discuțiile pe marginea problemei icoanelor...

 

uploaded: 12. 10. 2013

read more

 

Împărăția Lui Dumnezeu și Biserica

      

 

Cum trebuie să fie concepută Împărăția lui Dumnezeu? Este tot universul, eventual multiversul, un vast imperiu ”teritorial,” la conducerea căruia se află un Împărat pe care noi îl numim Dumnezeu? Este mai degrabă Împărăția lui Dumnezeu o Împărăție spirituală, transcendentală și nu una materială, dar care are și o latură spirituală? Dacă Împărăția lui Dumnezeu este un teritoriu vast și unificat, sub conducerea lui Dumnezeu înseamnă că noi, ca și supuși ai acestui Imperiu avem obligația să ne supunem nu doar legilor statelor în care trăim, ci și autorității mult mai înalte, care este Împăratul universului. Orice om de pe planetă ar trebui să se supună acestei înaltei autorități. Este ca și cum, de exemplu, noi suntem supuși legilor țării în care trăim, legilor europene, pentru Europeni și de asemenea legilor lui Dumnezeu, Autoritatea Supremă, asemănătoare cu autoritatea statelor, dar mult mai puternică. O primă obiecție, care s-ar putea aduce acestei perspective, ar fi aceea că de multe ori, legile societăților în care trăim, cu referire la cele juridice, sunt contrare legilor lui Dumnezeu, deci autoritățile care se află deasupra noastră nu sunt toate în concordanță cu autoritatea lui Dumnezeu. Lumea și Dumnezeu, natura biologică și natura spirituală se opun una celeilalte, deci El nu poate să fie un Împărat al lumii sau al Cosmosului, care este tot un fel de lume, desigur extrem de extinsă...

 

uploaded: 12. 10. 2013

read more

 

Păcatul mândriei

      

 

Mulți credincioși creștini se consideră pe ei înșiși sfinți și fără păcate. Ei nu consumă băuturi alcoolice, nu fumează și nu comit adulter, au deci toate ingredientele pentru a se putea considera sfinți. Oare chiar așa stau lucrurile? Mulți Creștini, doar prin faptul că s-au botezat la maturitate se consideră superiori celor care au fost botezați când erau copii, căci au citit ei că în N.T. scrie că cei care cred și se vor boteza vor fi mântuiți. (Marcu 16, 16) Ei nu știu, căci nu le-a spus nimeni, că acest text, din evanghelia după Marcu, cap. 16, nu există în cele mai vechi copii ale N.T. și că a fost introdus ulterior, probabil de un scrib neatent sau chiar de un funcționar religios care țintea la crearea unor condiții optime pentru prozelitismul în favoarea instituției bisericești în formare. Ne-a învățat Isus (Iisus) să luăm șerpi în mâini pentru a vedea dacă mușcă sau nu? Sincer nu cred așa ceva. Tot Isus (Iisus) a răspuns, atunci când a fost ispitit de satana, că nu trebuie să îl punem la încercare pe Dumnezeu. Cele două texte se contrazic între ele...

 

uploaded: 12. 10. 2013

read more

 

 

Programe de adorație la comandă

      

 

Este foarte ciudat faptul că noi îl adorăm pe Isus (Iisus) pentru că este Fiul lui Dumnezeu dar nu ne adorăm între noi, cu toate că, prin nașterea din nou și noi devenim fii și fiicele lui Dumnezeu, adică copiii Lui. Mulți spun că trebuie să îl adorăm pe Isus (Iisus) deoarece El a murit pentru noi pe cruce, dar mulți pur și simplu nu înțeleg că dacă noi nu suntem gata să trăim și să murim ca și El, atunci înseamnă că noi nu respectăm cerința Lui fundamentală. Fiecare din noi trebuie să fie gata să moară ca și Isus (Iisus), pentru ceilalți, la nevoie pe o cruce. Isus (Iisus) a avut crucea Lui și noi avem crucea noastră. Îl adorăm pe Isus (Iisus), în mod ritualic, dar de ce nu ne adorăm între noi, dacă, la fel ca și în Isus (Iisus) și în noi locuiește Dumnezeu? În ritualurile noastre noi îl adorăm pe Isus (Iisus), dar pe frații și surorile Lui, în care locuiește El, de multe ori nici nu îi băgăm în seamă. Mi se pare un paradox, ne străduim și cântăm ore întregi lui Isus (Iisus) dar câteodată nu acordăm nici un minut acelora care sunt la fel ca și El, adică sunt copiii lui Dumnezeu....

 

uploaded: 12. 10. 2013

read more

 

 

Tatăl nostru care este în Ceruri și în noi

      

Trebuie să spunem lucrurile până la capăt. Isus (Iisus) nu doar că a murit pe cruce pentru noi și în locul nostru, dar El și trăiește pentru noi și în locul nostru, după învierea Sa. Iată textele biblice care ne spun acest lucru.

·         4 Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit.

·         Mat 8.17; Evr 9.28; 1Pet 2.24;

·         5 Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi. (Isaia 53; 4-5)

·         Rom 4.25; 1Cor 15.3; 1Pet 3.18; 1Pet 2.24;  

·         6 Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului;

 

 

uploaded: 12. 10. 2013

read more

 

Botezul în apă

 

Eu nu am afirmat niciodată că botezul în apă nu este necesar. Eu afirm că botezul în apă, fie că este săvârșit asupra copiilor, fie că este săvârșit asupra maturilor, are aceeași valoare simbolică. Este adevărat că atunci când un copil este botezat în apă, nimeni nu îl consultă și nimeni nu îi cere acordul, în legătură cu acest fapt, deoarece, copilul în cauză nu poate răspunde. Tot astfel se întâmplă și cu un copil, care este binecuvântat, în numele lui Dumnezeu. Nimeni nu îl întreabă pe copil dacă dorește sau nu să fie binecuvântat, căci copilul nu poate decide pentru sine. Cei care decid sunt părinții acestuia, în ambele cazuri, adică și la botez și la binecuvântare. Binecuvântarea copiilor este o ceremonie preluată din V.T., unde nu exista botezul copiilor...

uploaded: 08. 08. 2013

read more

Credința Creștină și credulitatea

 

Biblia nu a fost inspirată cuvânt cu cuvânt, de către Dumnezeu. Principiul inspirației verbale poate fi respins cu ușurință datorită numeroaselor neconcordanțe, pe care Biblia le conține. În același timp, Biblia conține mesajul lui Dumnezeu, transpus în formă umană. Biblia nu a fost inspirată sau insuflată de Dumnezeu, în mod direct, ci prin intermediul experiențelor individuale ale celor care au scris-o. Cu alte cuvinte, scriitorii Bibliei au avut experiențe personale cu Dumnezeu...

uploaded: 12. 04. 2013

read more

 

Dialog cu un baptist

 

  Dumneavoastră, în articolul dvs. de fond, susțineți următoarele: Dacă Biserica Domnului și-a pierdut punctul de plecare în învățătura Cuvântului lui Dumnezeu, de ce nu am putut vedea intervenția Duhului Sfânt în istoria Bisericii lui Cristos? De ce a trebuit ca intervenția Duhului Sfânt să fie văzută numai în ultimi 30 de ani? Ce fel de Dumnezeu am ajuns să urmăm? Acuzația că Biserica Domnului să fi trăit în eroare ajunge să fie o acuzație către Capul Bisericii, care nu a fost în stare să-și protejeze turma. Trebuie să mai amintim că Cristos este capul Bisericii, în control absolut al lucrărilor de zi cu zi a adunării sfinților. În Evrei 13:5 ni se spune clar: ”Nicidecum n-am sa te las, cu nici un chip nu te voi părăsi. Oare am ajuns să fim părăsiți de Isus în ciuda promisiunilor pe care le-am primit din partea Sa? Nu pot percepe un astfel de Isus, și nu am ajuns să condamn pe Cristosul care a avut grijă de mine și familia mea și, mai mult de atât, și-a dat viața pentru un păcătos ca mine...

     uploaded: 08. 08. 2013

read more

 

Dogmele și doctrinele religioase

 

  Dogmele și doctrinele religioase nu sunt oameni, sunt doar păreri umane parțiale și relative despre Dumnezeu și de aceea nu pot fi mântuite. Cu toate acestea, există oameni care sunt un fel de personificare a unor dogme și doctrine creștine, sunt ”trupul” unor păreri imperfecte despre Dumnezeu, reprezentanții și susținătorii lor. Acești Creștini sunt gata să dea viața de dragul doctrinelor și dogmelor Bisericilor instituționale, de care aparțin, viața altora, nu a lor. Ei sunt întruparea vie a opiniilor unor instituții bisericești și nu sunt reflexia Persoanei lui Isus (Iisus). El nu se poate contrazice pe Sine și de aceea doctrinele și dogmele instituțiilor bisericești, care se contrazic între ele, nu pot să exprime unitatea și armonia Persoanei Sale.  Unii Creștini sunt doar o portavoce a unor Biserici instituționale, nu vorbesc din experiența lor, ci vorbesc ce au auzit de la alții. Ei nici măcar nu acceptă denumirea de Creștin, dacă aceasta nu este însoțită de o calificare. Dacă le spun că eu sunt doar Creștin, ei mă întreabă automat, ce fel de Creștin sunt, de ce confesiune creștină aparțin? Cu alte cuvinte, ei vor să știe cine sunt, întrebându-mă ”Creștin și mai cum?” Acești Creștini nu acceptă nici măcar idea că o persoană poate să fie doar Creștin sau Creștină, fără să își orneze acest nume cu numele unei Biserici instituționale sau al unei confesiuni creștine....

 

     uploaded: 08. 08. 2013

read more

 

Dragostea de Dumnezeu

 

  Mulți se laudă că îl iubesc pe Isus (Iisus) Hristos, dar sincer să fiu eu nu îi cred. Aceasta deoarece cu toate că Isus (Iisus) Hristos este în mijlocul lor, ei nici măcar nu îl observă. Mă refer la numeroasele persoane, care sunt umplute cu Duhul lui Hristos și pe care nimeni nu îi ia în considerare. Dacă îl iubim așa de mult pe Hristos, cum se face că unii nici nu îl văd, când El trece pe lângă ei sau pe lângă ele și nici nu îi interesează de soarta Lui. Isus (Iisus) locuiește în oameni și cine nu îl iubește pe semenul său, pe care îl vede, cum poate să spună că îl iubește pe Dumnezeu, pe care nu îl vede? (1 Ioan 4; 20) Isus (Iisus) este tot timpul în mijlocul nostru și în realitate nu cred că se simte prea iubit. Mulți dintre noi nu îi iubesc de fapt pe Isus (Iisus), care a fost un om ca și noi, este drept, plin de Duhul lui Dumnezeu, ci iubesc o imagine falsă a Lui, un fel de idol, construit de către Bisericile instituționale. Ei iubesc un fel de Stăpân al universului, care poate să le rezolve toate problemele și să le asigure succesul în tot ceea ce ei sau ele întreprind. Ei iubesc un Isus (Iisus) puternic care ne poate da orice dorim, dar nu iubesc un Isus (Iisus) necăjit și nevoiaș care are nevoie de ei sau de ele și care, fără să vrea, cere ajutorul lor. Isus (Iisus) este tot timpul în mijlocul celor credincioși, prin acei micuți frați ai Săi, dar frații mai mari, ai acelor micuți, nu îi văd și nu îi iubesc, cu toate că, în același timp, frații și surorile mai mari strigă cu tărie că îl iubesc pe Dumnezeu...

     uploaded: 08. 08. 2013

read more

 

Judecata viitoare

 

  În ceea ce privește Judecata viitoare, N.T. ne pune la dispoziție două grupuri de texte, care, cel puțin în aparență,  se contrazic între ele. N.T. nu este o carte precisă, ci una complexă, care conține în sine mai multe posibile interpretări. Iată primul grup de texte:

·    25 Isus i-a zis: „Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.

·         Ioan 5.21; Ioan 6.39-44; Ioan 1.4; Ioan 6.35; Ioan 14.6; Col 3.4; 1Ioan 1.1-2; 1Ioan 5.11; Ioan 3.36; 1Ioan 5.10;

·         26 Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?”

·         27 „Da, Doamne”, I-a zis ea, „cred că Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume.” (Ioan 11; 25-27)

·         Mat 16.16; Ioan 4.42; Ioan 6.14-69;

·         17 Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.

·     Luc 9.56; Ioan 5.45; Ioan 8.15; Ioan 12.47; 1Ioan 4.14; ...

   

  uploaded: 08. 08. 2013

read more

 

Legea și harul

 

  Isus (Iisus) ne-a spus că El nu a venit să strice Legea, ci să o împlinească și cu toate că El nu a stricat Legea, El a schimbat-o, în unele din aspectele ei cele mai importante, pentru ca să poată să ne reveleze mai bine ce înseamnă aducerea ei la îndeplinire. A schimba nu înseamnă neapărat a strica, în ochii lui Dumnezeu.  Împlinirea Legii înseamnă renunțarea la rigiditatea ei și subordonarea acestei legii, beneficiilor ființei umane spirituale. Dragostea este împlinirea legii. Isus (Iisus) ne-a spus că nu omul a fost făcut pentru Lege, ci Legea pentru om. Legea fără dragoste nu este nimic și dragostea adevărată este legea universală. Dragostea este aceea care ține în unitate toate componentele realității și de aceea Dumnezeu este dragoste. Aceasta nu este doar un principiu, așa cum cred mulți, aceasta este o relație și de aceea Dumnezeu însuși este infinit căci El este relația infinită care ține împreună toate lucrurile și nu le permite să se anihileze unele pe altele, așa cum fac, de exemplu, materia și antimateria. Mulți nu înțeleg Trinitatea, deoarece ei pun accentul pe Persoane, dar accentul trebuie pus pe relație, în fond Persoana divină fiind în esență una singură, adică Dumnezeu. Trinitatea este o relație dintre diferitele ipostaze ale lui Dumnezeu și această relație de dragoste totală este definiția Tatălui Ceresc. Dumnezeu este dragoste...

     uploaded: 08. 08. 2013

read more

 

Despre predestinare si inscrierea in cartea vietii

Este înscrierea în cartea vieţii doar o posibilitate către mântuire sau reprezintă garanţia mântuirii? Cu alte cuvinte, dacă o persoană este înscrisă în cartea vieţii, echivalează lucrul acesta cu siguranţa mântuirii? Ca să folosesc o comparaţie, este ca şi cum o persoană ar fi înscrisă la un concurs, să zicem de alergare, în care mai mulţi sunt înscrişi dar numai trei ajung pe primele locuri. Este înscrierea în cartea vieţii o garanţie a mântuirii, sau ea asigură un loc de candidat pentru mântuire, dar nu în mod necesar de câştigător al premiului? Există argumente solide şi pentru o variantă şi pentru cealaltă şi în final alegerea unei variante este o problemă de opţiune şi de raportare la întregul spirit al Bibliei. Pentru prima opţiune avem textul în care Apostolul Pavel ne spune că aleargă fără siguranţa că a şi dobândit premiul, deci premiul nu era obţinut înainte de a începe cursa, deci alergarea trebuie, în mod obligatoriu, parcursă şi numai la sfârşit se stabilesc premiile...

     uploaded: 08. 08. 2013

read more

 

 

Pocăință din dragoste

 

  În măsura în care omul are nevoie să fie iubit de Dumnezeu, în aceeași măsură și Dumnezeu are nevoie să fie iubit de om. Dacă nu ar fi așa ar însemna că Dumnezeu nu l-a creat pe om din dragoste, ci, din alte considerente. Vreau să spun că Dumnezeu ne-a creat pentru că avea nevoie de noi ca să îl iubim, să îl cunoaștem și să îl înțelegem. Dacă nu ar fi avut nevoie de noi, Dumnezeu nu ne-ar fi creat, căci El nu face lucruri inutile, mai ales că El știa dinainte ce probleme va pune umanitatea. De ce ne-a creat Dumnezeu, cu ce scop? Ne-a creat ca să îl slujim sau ca să îl iubim? Isus (Iisus) a spus că El a venit ca unul care slujește la masă și nu ca unul care este servit la masă? Dumnezeu nu ne-a creat ca să îl slujim, pentru aceasta are nenumărați îngeri, El ne-a creat ca să îl iubim. Dumnezeu are nevoie de dragostea noastră. Cine spune că Dumnezeu nu are nevoie de nimic, greșește. Dumnezeu are nevoie să creeze și să iubească, căci altfel El nu ar mai fi Creator și nu ar mai fi dragoste...

     uploaded: 08. 08. 2013

read more

 

Răspuns la mesajul unui papă

 

  Am citit pe un site un mesaj al papei de la Roma, transmis cu ocazia unei audiențe recente la Vatican. Acest mesaj mi s-a părut foarte interesant, cu recunoașterea anumitor adevăruri, dar incomplet și de aceea deschizând oportunitatea de a fi comentat. Mesajul rămâne destul de neclar și de aceea creează o anumită confuzie, dar ne lasă să putem citi printre rânduri că papa înțelege anumite adevăruri, legate de unicitatea Bisericii lui Dumnezeu, dar nici chiar el, fiind restrâns de către limitele Bisericii instituționale, nu poate duce concluziile mesajului său până la capăt, ci se mulțumește să îl lase în penumbră, într-o exprimare care poate avea un dublu înțeles....

     uploaded: 08. 08. 2013

read more

 

Ucenicii lui Isus (Iisus)

 

  În textele de mai jos avem cea mai fidelă imagine a Bisericilor instituționale de astăzi, care rezultă din privirea pe care Isus (Iisus) a aruncat-o asupra instituției religioase, din vremea Sa. De atunci și până acum nimic nu s-a schimbat, oamenii au rămas oameni și modul formal de practicare a religiei este același. Dacă au apărut schimbări, acestea sunt de organizare și de ritual și nu de esență și punerea în practică efectivă a învățăturilor lui Isus (Iisus) este mai degrabă excepția, decât regula. Oamenii au o formă de religiozitate dar golită de conținut. Dovada faptului de a fi Creștin nu este, așa cum a cerut Isus (Iisus), dragostea, ci ea este considerată a fi apartenența la o confesiune creștină sau alta. (Ioan 13; 34-35) 

·         1 Atunci Isus, pe când cuvânta gloatelor şi ucenicilor Săi,

·         2 a zis: „Cărturarii şi fariseii şed pe scaunul lui Moise.

·         Neem 8.4-8; Mal 2.7; Marc 12.38; Luc 20.45; ....

    

uploaded: 08. 08. 2013

read more

 

Copil al lui Dumnezeu

  Iată câteva texte biblice a căror alăturare este deosebit de dificilă. Mai întâi am să citez aceste texte biblice și apoi am să explic de ce afirm că o comparație făcută între ele creează dificultăți majore de interpretare. Nu afirm că aceste texte sunt contradictorii, ci doar susțin că ele trebuie înțelese foarte bine, în corelația lor, pentru a evita disocierea lor în fundamentul unor doctrine divergente. În realitate, există posibilitatea multor interpretări a textelor N.T. și datorită acestei situații avem în fapt atât de multe doctrine și dogme creștine, care nu se înțeleg între ele, în afirmațiile lor...

uploaded: 07. 07. 2013

read more

 

Credința în Isus (Iisus) și asemănarea cu El

  Nu există nici o diferență de fond între instituția religioasă evreiască și instituția religioasă creștină. Și una și cealaltă se bazează pe reguli, pe care pretind că le-au primit toate de la Dumnezeu. Este adevărat că unele din aceste reguli sunt o adaptare umană a învățăturilor date de Dumnezeu în vechime sau a învățăturilor lui Isus (Iisus) dar pe lângă principiile lui Dumnezeu funcționează, în ambele instituții și multe reguli omenești. Ambele instituții aruncă cu pietre în aceia sau acelea care încalcă aceste reguli. Prima dintre cele două instituții o făcea chiar la propriu, dar a două o face la figurat. Cu toate acestea, Isus (Iisus) nu a aruncat cu pietre în nimeni, deși era printre puținii din generația Lui, care era îndreptățit să o facă, căci El era fără păcat. În ambele instituții religioase sunt răstigniți fii lui Dumnezeu...

uploaded: 07. 07. 2013

read more

 

Creștinismul

 

  Mai este relevantă credința creștină, în zilele noastre? Eu spun că da și iată câteva considerente pentru care dau acest răspuns. În primul rând, credința creștină este un aliat de nădejde pentru aceia sau acelea care aspiră către frumusețea morală și binele moral. Dacă eu sau tu simțim o plăcere reală în a face bine celor din jurul nostru, în a ajuta, după puterile noastre, pe toți aceia sau acelea pe care le cunoaștem, în a ne sacrifica pe noi înșine pentru beneficiul altora sau chiar în a fi generoși cu necunoscuții, lucrul acesta este atipic pentru lumea în care trăim. Am putea ajunge să ne considerăm pe noi înșine niște ciudați sau chiar anormali, adică persoane care au o anumită slăbiciune sau a căror minte nu funcționează după tiparele general umane. Dacă nu am avea acest reper moral, care este credința creștină, am putea ajunge să ne considerăm izolați și excentrici, niște neadaptați într-o lume în care mai toate activitățile omenești sunt dictate de interese, aproape toate egoiste, adică interese personale sau de grup...

 uploaded: 07. 07. 2013

read more

 

Trupul lui Hristos

 

  Există o singură Biserica și aceasta este Trupul lui Hristos. Aceasta este Biserica Spirituala Unica, denumire pur convenționala. Biblia vorbește în nenumărate texte ale ei despre aceasta realitate spirituala, care nu este o Biserica instituționala sau alta, ci este o relație spirituala reala, între cei credincioși, prin Duhul Sfânt. Spiritualitatea creștină este profund marcată de acest adevăr fundamental, care este prea puțin scos în evidență. Creștinismul spiritual este diferit în multe privințe de religia instituționalizată. Biserica Spirituala Unica, Biserica celor născuți din Spirit, Biserica celor Aleși sau Biserica din Om sunt doar denumiri formale pentru a desemna Trupul unic al lui Hristos. Spirit și materie, libertate spirituala sau constrângere instituționala iată polii unei importante dezbateri existenta în istoria Creștinismului...

uploaded: 07. 07. 2013

read more

 

Ordinea lui Dumnezeu si ordinea oamenilor

  Dumnezeul creștin este un Dumnezeu al ordinii dar al unei alte ordini decât a celei lumești. Există o deosebire esențială între ordine, așa cum o înțeleg oamenii în mod obișnuit și ordine, așa cum o înțelege Dumnezeu. Oamenii înțeleg prin ordine organizare bazată pe anumite principii și reguli. Dumnezeu înțelege prin ordine dragostea de natură divină, cu lepădare și sacrificiu de sine și relațiile care sunt ordonate de această dragoste, în mod automat. Ordinea lui Dumnezeu este dragostea divină la lucru, aceea care reglementează prin manifestările ei relațiile cu Dumnezeu și legăturile dintre noi. Ordinea, pentru Dumnezeu nu reprezintă un sistem impus de legi sau reguli, care dacă sunt respectate, în mod formal, la suprafață, ne mențin într-o bună rânduială cu El. Ordinea lui Dumnezeu este alta decât ordinea lumii, este ordinea iubirii. Nu este o ordine generată cu ajutorul unor reguli impuse, ci este ordinea, care se stabilește, în mod necesar, atunci când cei în cauză se iubesc, așa cum ne-a iubit pe noi Isus (Iisus)...

 uploaded: 07. 07. 2013

read more

 

Un nou raspuns către pastor

  

   Pavel i-a organizat pe Creștinii lumești în ierarhii, având o ordine asemănătoare cu aceea a oricărei instituții omenești, de exemplu a statelor, guvernelor, ministerelor, întreprinderilor etc. Pavel a fost nevoit să procedeze în acest mod deoarece se adresa unor oameni ne renăscuți spiritual, lumești, dar toți aceia și acelea care sunt conduși de Duhul lui Hristos, direct în conștiințele lor, nu au nevoie să fie dirijați din exterior, de către ”ierarhii” bisericești, ci sunt conduși în inimile și mințile lor direct de către Dumnezeu. Dacă noi nu mai suntem Creștini lumești, ci suntem Creștini duhovnicești, suntem conduși de către Duhul lui Hristos, în viețile și conștiințele noastre și nu de către preoți, pastori sau comitete bisericești. Pavel s-a adresat la două categorii de Creștini, Creștinii lumești și Creștinii duhovnicești și modul lui de adresare la cele două categorii este foarte diferit...

uploaded: 07. 07. 2013

read more

 

Iertarea și pedeapsa lui Dumnezeu

  Bisericile instituționale promovează intensiv o imagine despre Dumnezeu, desprinsă direct din paginile V.T. și în care se desfășoară o metodă pedagogică, presupusă a fi fost folosită de El, dar  care nu a reușit să convingă pe poporul Său. Acestea îl prezintă pe Dumnezeu ca pe un Stăpân Absolut, căruia trebuie să ne supunem necondiționat și care pedepsește păcatul, fără cruțare. Se perpetuează o imagine despre Dumnezeu, care nu scoate în evidență esența Sa. Dumnezeu este dragoste, dar în V.T. vedem mai mult mânia și pedeapsa Lui, decât iertarea și dragostea. Dumnezeu, pe drept cuvânt, nu iubește păcatul și aceasta deoarece păcatul este un atentat la dragoste. Dumnezeu în V.T. este un luptător viteaz care, în fruntea poporului evreu, cucerește victorie după victorie, în contul poporului Său și care elimină și eradichează orice obstacol uman, care stă în calea țelului imediat și a promisiunii pe care El a făcut-o lui Avraam, aceea de a avea o țară...

uploaded: 05. 06. 2013

read more

 

Comunitățile creștine

 

  Adevăratele comunități creștine ar trebui să fie centre spirituale și sociale care să nu fie axate pe respectarea unor doctrine sau dogme fixe și obligatorii, ci să graviteze în jurul manifestărilor puterii lui Dumnezeu și a servirii celor în nevoie. Toată activitatea acestor centre spiritual-sociale ar trebui să se concentreze pe slujirea celor săraci, a văduvelor, a celor bolnavi și a celor handicapați. Aceste centre locale ar trebui să înlocuiască Bisericile instituționale locale, care sunt animate mai mult de dorința de a își demonstra valabilitatea propriilor dogme și doctrine, decât de dorința de a pune în practică învățăturile lui Isus (Iisus). Nimeni nu s-ar mai preocupa să facă demonstrația faptului că el sau ea au o doctrină religioasă mai bună decât ceilalți, ci fiecare ar avea libertatea de a își forma și păstra propriile păreri în materie de doctrină și de ritualuri. Dialogurile vor fi binevenite și fiecare va urmări să păstreze simplitatea ritualică a vieții lui Isus (Iisus) și înțelegerea complexă a învățăturilor Sale...

uploaded: 05. 06. 2013

read more

 

Credinta este un dar primit de la Dumnezeu

  Nimeni nu trebuie să creadă decât ce îi dă Dumnezeu să creadă și aceasta este esența credinței creștine. Dacă este un dar, atât faptul credinței dar și conținutul acesteia, atunci înseamnă că ea nu poate fi impusă de oameni. Dacă conținutul credinței creștine este un dar care vine direct de la Dumnezeu și care se adresează conștiinței celui sau celei credincioase, atunci înseamnă că această credință personală nu poate să vină din afară, ci din înăuntrul unei persoane, deci impunerea ei este un act absurd.

 

uploaded: 05. 06. 2013

read more

 

Isus (Iisus) Fiul lui Dumnezeu

   Toate Bisericile instituționale, inclusiv marile mișcări evanghelice din Vestul Europei, care se manifestă în prezent, au construit și continuă să prezinte o imagine ciudată a lui Dumnezeu. El este considerat a fi o entitate, asemănătoare cu omul, pentru că oamenii au fost creați după chipul și asemănarea Lui și care are toate trăsăturile omului, dar absolutizate. Acest Dumnezeu, este Rege, este Stăpânul vieților noastre, este descris ca orice altceva decât este El prezentat de Isus (Iisus). Dumnezeu Tatăl este Duh și nu este nimic asemănător cu omul, este chiar foarte diferit de acesta. Dumnezeu Tatăl nu poate fi altceva decât o Conștiință Supremă, care dorește să locuiască și în om. Dacă este Duh, așa cum ne-a spus Isus (Iisus) și dacă este o Realitate infinită, atunci Dumnezeu Tatăl nu poate fi o entitate și nu poate să aibă o formă finită, de nici un fel, căci orice formă presupune o existență finită, adică presupune limite...

uploaded: 05. 06. 2013

read more

 

Isus (Iisus) Hristos nu este Singurul nascut din Tatal

   Iată mai jos câteva texte biblice, dintre care unele se contrazic doar aparent între ele, dar și texte între care există contradicții reale, care influențează câteodată decisiv modul de înțelegere a învățăturilor lui Isus (Iisus). Un prim grup de texte din N.T. afirmă că Dumnezeu are un singur Fiu și un al doilea grup afirmă că El are mai mulți fii și fiice. Aceasta nu este decât o contradicție aparentă și denotă doar o exprimare ambiguă. Contradicția reală constă însă în afirmația că Isus (Iisus) este Singurul născut din Dumnezeu și această afirmație nu este exactă, deoarece tot N.T ne spune că nimeni nu poate vedea sau intra în Împărăția lui Dumnezeu, dacă nu este născut din nou sau născut de sus, adică născut din Dumnezeu. Mai întâi aș dori să fac precizarea că termenul ”născut,” folosit pentru Fiul lui Dumnezeu, înțeles în Persoana lui Hristos cosmic, din veșnicii, este cât se poate de imprecis. Dacă este ”născut,” în sensul pe care oamenii îl conferă, în mod obișnuit, acestui termen, fie chiar și în sens figurativ, atunci Hristos nu are cum să fie veșnic...

uploaded: 05. 06. 2013

read more

 

Raspuns la mesajul unui pastor

   Una este ceea ce a învățat Isus (Iisus) pe oameni și alta este ceea ce au făcut oamenii din învățătura Lui, inclusiv ceea ce au făcut oamenii din învățăturile apostolului Pavel. Eu fac o deosebire netă între învățătura curată a lui Isus (Iisus), care ne-a învățat că cel mai mare este slujitorul tuturor, că cel mai mic este de fapt cel mai mare, deci o învățătură bazată pe dragoste și slujire și nu pe autoritate impusă și între învățăturile oamenilor, inclusiv modul în care este înțeleasă, în mod obișnuit, învățătura lui Pavel despre autoritate. Acesta din urmă a stabilit ierarhii bisericești, cu șefi, cum ar fi pastori,comitete bisericești  sau alții. Chiar dacă apostolul Pavel nu a avut această intenție, totuși epistolele sale sunt interpretate ca o justificare a autorității bisericești impuse. În baza epistolelor lui Pavel s-au construit niște instituții bisericești, care sunt imaginea lumii și nu sunt imaginea Împărăției lui Dumnezeu. Unde a stabilit Isus (Iisus) ierarhii între oameni?...

uploaded: 05. 06. 2013

read more

 

Numai Dumnezeu iartă păcatele

   În ceea ce priveşte problema puterii oamenilor de a ierta păcatele altor oameni, N.T. ne furnizează două relatări foarte diferite. Una dintre acestea se află în evanghelia după Matei în cap. 16, iar ceea de a două se găseşte în Evanghelia după Ioan, la cap. 20. Iată ce ne spune textul din Matei:

 17 Isus (Iisus) a luat din nou cuvântul şi i-a zis: „Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona; fiindcă nu carnea şi sângele ţi-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri.

Efes 2.8; 1Cor 2.10; Gal 1.16;

18 Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui.

Ioan 1.42; Efes 2.20; Apoc 21.14; Iov 38.17; Ps 9.13; Ps 107.18; Isa 38.10;

19 Îţi voi da cheile Împărăţiei cerurilor, şi orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri.” ...

     uploaded: 07. 05. 2013

read more

 

Învăţăturile lui Isus şi învăţăturile apostolului Pavel

   Apostolul Pavel nu a fost un eretic, a fost o persoană care a influenţat, mai mult decât oricine dezvoltarea Creştinismului, spre bine şi spre rău. A dirijat învăţăturile lui Isus (Iisus) către o dezvoltare, care se vede în zilele noastre. Nimeni nu poate contesta două lucruri:

 1) Faptul că ceea ce s-a văzut în istoria Creştinismului şi se vede în zilele noastre este departe de ceea ce a propus Isus (Iisus), adică o dragoste sinceră, profundă şi sacrificatoare, între oameni. Cât sacrificiu de sine şi cât egoism vedem astăzi între Creştini? Să analizeze fiecare pentru sine, eu doar formulez o întrebare...

 uploaded: 07. 05. 2013

read more

 

Învăţăturile lui Isus (Iisus)

  

Isus (Iisus) a cerut tuturor ucenicilor săi, bărbaţi şi femei, tuturor celor care îl urmau şi se considerau ucenicii Lui, să iubească pe cei, pe care îi considerau fraţi şi surori, cu dragostea Lui. Această dragoste este semnul oricărui Creştin practicant. Nu este acesta şi semnul femeilor creştine, este numai al bărbaţilor creştini? Desigur, există un singur semn adevărat al Creştinilor, fără deosebire de gen. (Ioan 13; 34-35)   Apostolul Pavel a modificat învăţătura lui Isus (Iisus), probabil fără să fie pe deplin conştient de lucrul acesta, atunci când s-a hotărât să organizeze primele comunităţi creştine şi să stabilească în interiorul lor un sistem ierarhic. Aceste ierarhi şi acest sistem au fost modalităţi de organizare împrumutate din lumea noastră deoarece Pavel se adresa multor Creştini ‚lumeşti,’ cum îi denumea el şi probabil că aceasta era maniera care era impusă de condiţiile în care primele comunităţi creştine îşi desfăşurau activitatea...

     uploaded: 07. 05. 2013

read more

 

Credința în Isus (Iisus) și asemănarea cu El

  

Nu există nici o diferență de fond între instituția religioasă evreiască și instituția religioasă creștină. Și una și cealaltă se bazează pe reguli, pe care pretind că le-au primit toate de la Dumnezeu. Este adevărat că unele din aceste reguli sunt o adaptare umană a învățăturilor date de Dumnezeu în vechime sau a învățăturilor lui Isus (Iisus) dar pe lângă principiile lui Dumnezeu funcționează, în ambele instituții și multe reguli omenești. Ambele instituții aruncă cu pietre în aceia sau acelea care încalcă aceste reguli. Prima dintre cele două instituții o făcea chiar la propriu, dar a două o face la figurat. Cu toate acestea, Isus (Iisus) nu a aruncat cu pietre în nimeni, deși era printre puținii din generația Lui, care era îndreptățit să o facă, căci El era fără păcat. În ambele instituții religioase sunt răstigniți fii lui Dumnezeu. În prima dintre aceste două instituții religioase a fost răstignit Isus (Iisus) și în a doua sunt răstigniți, cu folosirea termenului la figurat, fii și fiicele lui Dumnezeu, adică copiii Lui. Oricine nu respectă tradițiile prestabilite, așa zis apostolice sau tradițiile mai noi este acuzat de blasfemie sau erezie și este dat la o parte de mulțimi.

uploaded: 07. 07. 2013

read more

 

Icoane adevărate şi icoane false

   Icoanele adevărate şi vii sunt fiinţele noastre interioare, atunci când sunt schimbate după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, prin naşterea din nou. Icoanele pictate, desenate, gravate sau turnate, pe lemn, sticlă, pânză, metal sau alte materiale sunt doar asemănarea moartă a unei asemănări vii. Acestea din urmă sunt doar reprezentarea fizică şi sărăcăcioasă a unei alte asemănări spirituale şi infinit de bogate. Icoanele adevărate şi vii îl iubesc în mod organic pe Dumnezeu, de care aparţin, dar icoanele pictate sau desenate, etc. nu pot să îl iubească pe Dumnezeu şi ele reprezintă doar imaginea exterioară a omului.

22 S-au fălit că sunt înţelepţi, şi au înnebunit; ...Ier 10.14;

uploaded: 07. 05. 2013

read more

 

Instituție bisericească și comunitate creștină

  

 Prin „instituţie bisericească,” sau „Biserică instituţională” eu nu acuz şi nu condamn colectivităţile creştine. Eu critic sistemul prin care, în baza unor reguli şi tradiţii pur umane, Creştinii sunt judecaţi şi condamnaţi, în numele lui Dumnezeu. Critic de asemenea, impunerea de crezuri şi credinţe religioase, de către instituţiile bisericeşti, asupra conştiinţelor individuale ale celor credincioşi. Critic şi tehnicile de manipulare şi dezinformare, care au scop să servească interesele Bisericilor instituţionale în detrimentul celor credincioşi. O astfel de tehnică este specularea credinţei sincere, a indivizilor, în scopul stimulării credulităţii, adică a crede tot ceea ce se susţine de către instituţiile bisericeşti, fără o analiză proprie...

    uploaded: 07. 05. 2013

read more

 

Infailibilitatea Bibliei

  

 Cuvântul lui Dumnezeu este scris cu sângele lui Isus (Iisus) în inimile noastre. Nici o carte din lume nu este infailibilă, adică fără greşeală, nici chiar Biblia. Nici un om pe lume nu este infailibil, în probleme de credinţă. Ceea ce resping la credincioşii Neo-protestanţi, în primul rând, dar şi la cei Ortodocşi, Romano Catolici, Protestanţi, etc. este faptul că, în majoritate, ei îl critică pe Papa de la Roma şi instituţia bisericească Romano Catolică dar în anumite privinţe fac acelaşi lucru ca şi aceștia. Este vorba despre pretenţia de infailibilitate. Papa consideră că nu poate greşi şi acelaşi lucru cred şi alţi credincioşi, de exemplu Neo-protestanţii despre doctrinele lor. Aceştia din urmă sunt convinşi că doctrinele Bisericilor lor instituţionale sunt fără greşeală şi fiecare crede acelaşi lucru, despre instituţia bisericească de care aparţine...

    uploaded: 07. 05. 2013

read more

 

Imaginea lui Isus (Iisus) Hristos modificată de instituţiile bisericeşti

  

 Bisericile instituţionale au creat imaginea unui Isus (Iisus) Hristos, care este Domn şi Stăpânitor, într-un mod în care conducătorii politici ai acestei lumi sunt domni şi stăpânitori. Nu există dovezi biblice care să susţină această versiune, aceasta este o creaţie instituţională, care urmăreşte un anumit obiectiv. Interesul implicat este acela care presupune că dacă Isus (Iisus) este prezentat astfel credincioşilor, instituţiile bisericeşti, care deţin monopolul asupra cunoaşterii Lui, vor fi şi ele privite cu aceeaşi deferenţă, cu aceeaşi atitudine...

    uploaded: 07. 05. 2013

read more

 

Ieșirea din Babilon

  

 Eu nu vă spun să nu mergeţi în adunările voastre sau în Bisericile voastre locale, eu vă spun mergeţi dar priviţi-le cu alţi ochi, adică cu ochi duhovniceşti, nu doar lumeşti. Nu vă părăsiţi adunările voastre este un îndemn biblic, dar va veni o vreme când va trebuie să le abandonaţi, pentru a nu vă face părtaşi la păcatele lor. "Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: << Ieşiţi din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei! (Apocalipsa lui Ioan 18; 4). Ea este "instituţia bisericească" în care se practică autoritatea omenească, în probleme spirituale şi în care se încearcă a se domina conştiinţele celor credincioşi. Când va trebui ieşit din ea? Vom vedea împreună, pe măsură ce istoria se va derula înaintea noastră. Am să vă ţin la curent cu ceea ce îmi permite Dumnezeu să înţeleg...

    uploaded: 07. 05. 2013

read more

 

Despre cum ne iubeşte Dumnezeu

  

 Unii Creştini sunt ca nişte baloane cu aer. Se înalţă spre înălţimi dar înăuntru lor este numai aer. Susţin cu tărie Biblia dar nu ştiu nimic despre felul în care a fost scrisă. Dacă nu eşti întru totul de acord cu ei şi nu spui exact ce spun şi ei începe atacul la persoană, eşti blamat şi considerat eretic. Dacă nu eşti Penticostal sau Baptist nu eşti bun de nimic. Dacă nu eşti Romano Catolic sau Ortodox eşti pe nicăieri.   Fanatismul politic este periculos, dar mult mai periculos este fanatismul religios deoarece justifică orice ticăloşie, în numele lui Dumnezeu. Nu este de ajuns să crezi în Dumnezeu, contează ce crezi despre Cel în care crezi. Ce părere ai despre Dumnezeu?...

    uploaded: 07. 05. 2013

read more

 

Despre cine poartă semnul fiarei 666

  

 Semnul fiarei 666 nu este doar un cip, implantat la fiecare cetăţean de pe planetă, poate fi şi acesta parte dintr-o etapă; semnul fiarei 666 reprezintă în esenţă impunerea autorităţii umane în probleme spirituale şi este numele fiecărui om, care face acest lucru. Semnul fiarei 666 înseamnă „înlocuitorul lui Dumnezeu pe pământ” şi atenţie, nimeni, absolut nimeni, nu este înlocuitorul lui Dumnezeu pe pământ. Nici eu, nici tu, nici preoţii, nici ierarhii, nici pastorii, nici diaconii, nici un funcţionar bisericesc şi nici un aşa zis ‚frate,’ care ne judecă pe noi, în numele lui Dumnezeu. Orice om, care ne impune ce se credem sau ce să nu credem, care ne obligă să credem la fel ca şi el sau ca şi ea, poartă semnul fiarei 666. În aceeaşi categorie intră şi toţi cei care ne judecă, în probleme spirituale şi care ne condamnă, în locul lui Dumnezeu....

    uploaded: 07. 05. 2013

read more

 

Biserica și sfințenia

  

Dumnezeu ne face liberi dar instituţiile bisericeşti ne judecă această libertate.

Dacă ar trebui excluşi toţi păcătoşii din Bisericile instituţionale acestea ar rămânea  ne ocupate, dar nu trebuie să fie excluşi.

Vrem să vedem în adunări bisericeşti numai sfinţi, dar şi cei păcătoşi vin acolo, deoarece ei simt cel mai mult nevoia de Dumnezeu.

Bisericile locale instituționale sunt un sanatoriu pentru spirite, dar trebuie să ieşim de acolo vindecaţi şi nu să rămânem veşnic bolnavi spiritual...

    uploaded: 07. 05. 2013

read more

 

Biblia și inspirația divină

 

   Este vreo diferenţă între faptul că textele N.T. doar conţin inspiraţia lui Dumnezeu sau că ele sunt în totalitate ‚insuflate’ de Dumnezeu? Există o mare diferenţă. Dacă textele sunt ‚insuflate,’ această înseamnă că alegerea cuvintelor folosite de către scriitorii lor a făcut-o chiar Dumnezeu, deci fiecare cuvânt care se află în N.T. provine chiar de la El. Dacă textele sunt inspirate însă, alegerea cuvintelor şi a modului de exprimare a făcut-o scriitorul, Dumnezeu dându-i numai starea de spirit, „dragostea profundă,” care a inspirat textele respective şi bineînţeles ideea, principiul, care a fost exprimat. Principiul Creştinismului este unul singur şi anume „cea mai mare dintre ele este dragostea.” (1 Corinteni 13; 13) Pot fi reguli, poate fi autoritate inventată de oameni, dar nu trebuie să uităm „cea mai mare dintre ele este dragostea.” ....

    uploaded: 07 05. 2013

read more

 

Suntem împreună lucrători cu Dumnezeu

 

   Nu am nici o teamă că fac greșeli în ceea ce scriu, dar fac tot posibilul să nu fac nici-o greșeală, pe baza luminii pe care o primesc, la fel ca orice Creștin, de la Dumnezeu și de asemenea pe baza unei bune documentări în materia la care mă refer. De ce nu îmi este teamă ca făcând anumite greșeli voi  induce, fără voia mea, concepții greșite celor ce citesc? Aceasta se întâmplă dintr-un motiv foarte simplu și anume pe faptul că Dumnezeu însuși mă corectează dacă greșesc. Cum se întâmplă acest lucru? Nimeni nu trebuie să accepte ceea ce scriu eu, dacă Dumnezeu însuși nu îi arată că afirmațiile mele sunt exacte. Nimeni nu trebuie să preia automat afirmațiile mele înainte să cerceteze atent toate argumentele și să studieze și textele Bibliei. Aceia sau acelea care sunt luminați și ei direct de Dumnezeu vor primi afirmațiile mele, nu datorită mie, ci datorită luminii, care este în ei...

    uploaded: 12. 04. 2013

read more

 

Biblia și Isus (Iisus)

 

   N.T. este o culegere de cărți care cuprind în ele descrierea unei Persoane, nu a unei doctrine. Nu este vorba doar despre un set de credințe, care trebuiesc să fie proclamate public și de respectarea unor reguli, care să ne asigure mântuirea, prin însăși respectarea lor. Această culegere de cărți nu ne învață propriu zis ce să facem, ca să fi mântuiți, ci doar ne prezintă felul de a fi, caracterul și modul de a se comporta ale unei Persoane și aceia sau acelea cărora le place acea Persoană se îndrăgostesc de ea și o urmează, până la moarte și dincolo de moarte. Poți să ți cele zece porunci și nu este de ajuns, dacă nu ai dragoste, poți să ai toată credința și nu este ajuns, dacă nu ai dragoste, poți să ai toate darurile duhovnicești și nu este suficient, dacă nu iubești ca și Hristos...

    uploaded: 12. 04. 2013

read more

 

Dumnezeu este dragoste

 

   Ce este Biserica? Unde sunt doi sau trei, adunați în numele lui Hristos acolo este și El. (Matei 18; 20) Adunați în numele lui Hristos, înseamnă de fapt adunați în Duhul lui Hristos, căci El este prezent prin Duhul Său, acolo unde sunt doi sau trei, adunați în numele Lui. El nu are cum să fie prezent altfel, decât prin Duhul Său și Duhul Sfânt nu locuiește în clădiri făcute de mâini omenești, El locuiește îsau trei credincioși, în care locuiește Duhul Sfânt, acolo este și El. Noi suntem templele Duhului Sfânt, clădirile unde se adună oamenii, în numele lui Hristos nu sunt temple ale Duhului Sfânt, ci doar spații funcționale. Acolo unde sunt adunate mai multe temple ale Duhului Sfânt, adică mai mulți Creștini născuți din nou, acolo este și un Templu local sau o Biserică locală...

    uploaded: 12. 04. 2013

read more

 

Unde sunt doi sau trei adunați în numele lui Isus (Iisus)

 

   Ce este Biserica? Unde sunt doi sau trei, adunați în numele lui Hristos acolo este și El. (Matei 18; 20) Adunați în numele lui Hristos, înseamnă de fapt adunați în Duhul lui Hristos, căci El este prezent prin Duhul Său, acolo unde sunt doi sau trei, adunați în numele Lui. El nu are cum să fie prezent altfel, decât prin Duhul Său și Duhul Sfânt nu locuiește în clădiri făcute de mâini omenești, El locuiește în oameni, prin urmare numai acolo unde sunt adunați doi sau trei credincioși, în care locuiește Duhul Sfânt, acolo este și El. Noi suntem templele Duhului Sfânt, clădirile unde se adună oamenii, în numele lui Hristos nu sunt temple ale Duhului Sfânt, ci doar spații funcționale. Acolo unde sunt adunate mai multe temple ale Duhului Sfânt, adică mai mulți Creștini născuți din nou, acolo este și un Templu local sau o Biserică locală...

    uploaded: 12. 04. 2013

read more

 

Instituția Bisericii

 

Ce sunt instituțiile bisericești? Mai întâi trebuie clarificată problema de a stabili ce sunt instituțiile în general și după aceea de a vedea ce specific au instituțiile bisericești. Instituțiile sunt organe sau organizații (de stat) care desfășoară activități cu caracter social, cultural, administrativ etc. Ele pot de asemenea să fie forme de organizare a raporturilor sociale, potrivit normelor juridice stabilite pe domenii de activitate;[1] Alte definiții posibile ale instituțiilor ar fi următoarele:

1.     Instituțiile sunt seturi de reguli care structurează interacțiunile sociale în moduri particulare. Pentru ca un set de reguli să fie instituție cunoașterea acestor reguli trebuie să fie împărtășite de o parte relevantă a comunității sau societății...

uploaded: 12. 04. 2013

read more

 

De asemenea este scris

 

Mulți predicatori spun oamenilor doar ce vor aceștia să audă, pentru ca în felul acesta să devină cunoscuți și apreciați. Ei știu ce așteaptă oamenii de la ei și vorbesc în așa fel încât să câștige notorietate, cu orice preț. Ei nu fac decât să folosească vechiile clișee și tradiții omenești cu care sunt obișnuiți cei credincioși și să reamintească acestora, cu alte cuvinte, ceea ce ei au auzit deja de nenumărate ori. Marea majoritate a predicatorilor nu riscă să susțină adevăruri nepopulare, căci ce s-ar face ei fără sprijinul popular? Eu nu doresc să fiu dintre aceștia. A spune adevărul este cu mult mai important decât a obține recunoaștere din partea oamenilor și de aceea, ceea ce susțin eu nu este totdeauna ușor de acceptat, în ochii tuturor. Nu dau ”doi bani” pe expresia eretic sau rătăcit atâta vreme cât mă întemeiez pe Biblie...

uploaded: 12. 04. 2013

read more

 

In Imparatia lui Dumnezeu

 

În legătură cu ţinerea sabatului zilei a şaptea eu cred că aceasta nu are cum să fie o Lege veşnică, deoarece în Împărăţia lui Dumnezeu, această Lege îşi pierde orice sens, atâta vreme cât acolo nu se va munci, ci va fi doar odihnă veşnică. Acolo cei mântuiţi nu vor munci şase zile pentru ca să se odihnească în ziua a şaptea. Pentru Evrei această Lege îşi avea un sens, căci le dădea prilejul să se gândească la Dumnezeu, cel puţin o dată pe săptămână. Este ceva asemănător cu practicarea Creştinismului, de către cei mai mulţi, în zilele noastre. Ei îşi aduc aminte de Dumnezeu mai ales duminica, în rest îşi văd de vieţile lor.....

uploaded: 17. 03. 2013

read more

 

Dumnezeu locuieşte în noi

 

În credinţa creştină aspectul individual trebuie să aibă prioritate asupra aspectului social, de comunitate. Mai întâi trebuie să fim în legătură cu Dumnezeu, chemați de El şi numai după aceia putem să manifestăm ceea ce suntem. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu nu locuiește în noi, nu putem să avem relații creștinești autentice, cu cei din jurul nostru. Nu putem să fim buni Creștini cu ceilalți, deci să punem în practică învățăturile creștine, decât atunci când în noi este prezentă și se manifestă puterea lui Dumnezeu. Dacă ne adunăm, mari mulțimi de oameni, în numele lui Dumnezeu, dar nu avem, fiecare din noi o relație adevărată cu El, suntem, fără îndoială, o comunitate de credincioși, dar relațiile inter-personale, din aceea comunitate, nu reflectă învățăturile lui Hristos. Aceasta este marea noastră problemă, ne adunăm, de multe ori, ca să ne facem mai răi, nu mai buni, așa cum a observat apostolul Pavel. (1 Corinteni 11; 17) Nu este de mirare că unii pusnici s-au retras, de a lungul timpului, departe de oameni, au făcut acest lucru tocmai pentru a nu fi obligați să coboare standardele lor spirituale, din cauza celor din jurul lor, a ne înțelegerii lor.....

uploaded: 08. 03. 2013

read more

 

Comerțul cu suflete

Este o greșeală să credem că există unele doctrine, bune și că altele sunt greșite. Confesiunile Neo-protestante nu au doctrine mai bune decât Biserica instituțională Ortodoxă, decât cea Romano Catolică, sau decît cele Protestante sau Reformate. Neo-protestanții se mândresc că ei nu se închină la idoli, dar cine se închină în prezența unei imagini a lui Isus (Iisus) nu se închină la idoli, căci Isus (Iisus) nu este un idol. Dacă icoana lui Isus (Iisus) este un idol, atunci ce este Isus (Iisus), Acela care este reprezentat de icoană? În V.T., unde există porunca de a nu îți face imagini care să îl reproducă pe Dumnezeu, încă nu exista o imagine a Lui, dar în N.T. această imagine există și ea este chiar Isus (Iisus), care este imaginea Lui. Lucrul acesta l-a spus chiar Isus (Iisus), atunci când a spus că cine l-a văzut pe El a văzut pe Tatăl. (Ioan 14; 9-10) Cât privește botezul în apă, dacă trebuie practicat la copii sau la maturitate, părerile sunt împărțite, cu argumente de ambele părți...

uploaded: 08. 03. 2013

read more

 

Isus (Iisus) modelul nostru de credință

Cu cine ne comparăm în viața noastră de credință? Ne comparăm cu cei sau cele din jurul nostru sau cu Isus (Iisus)? Din nefericire avem tendința să ne uităm la cei sau cele din jurul nostru, adică din colectivitățile creștine de care aparținem și să tragem concluzia că nu suntem mai răi decât ei și că suntem de fapt ca și ei, în multe privințe. Există o medie la care ne raportăm și suntem mulțumiți dacă ne considerăm pe noi a fi la nivelul acelei medii. Trebuie să mergem cu turma, zic unii și să nu ne arătăm prea neprihăniți. (Ecleziastul 7; 16) De fapt, Ecleziastul a vrut probabil să spună să nu ne arătăm mai neprihăniți decât suntem. Cu toate acestea nu există acest prea neprihănit sau prea neprihănită, căci nu suntem niciodată prea sfinți. De ce să o luăm înaintea celorlalți în viața de credință, se întreabă unii?...

uploaded: 08. 03. 2013

read more

 

Să nu părăsiți adunările voastre

Să nu părăsiți adunările voastre, cum au unii obiceiul să facă este un verset care conține un mesaj complex. Ce a vrut să ne spună autorul epistolei către Evrei, prin acest verset? În primul rând, trebuie să ținem cont de contextul în care acest text se află. Este adresat Evreilor convertiți și se referă la obiceiul lor de a părăsi adunările creștine și probabil de a se întoarce la credința lor strămoșească, adică credința iudaică.

25 Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie...

Fapt 2.42; Rom 13.11; Filip 4.5; 2Pet 3.9-14;

 

uploaded: 08. 03. 2013

read more

 

Puterea de a lega și dezlega păcatele  - partea I.

În ceea ce priveşte problema puterii oamenilor de a ierta păcatele altor oameni, N.T. ne furnizează două relatări foarte diferite și aflate în contradicție, una cu cealaltă. Una dintre acestea se află în evanghelia după Matei în cap. 16, iar ceea de a două se găseşte în Evanghelia după Ioan, la cap. 20. Iată ce ne spune textul din Matei:

 17 Isus (Iisus) a luat din nou cuvântul şi i-a zis: „Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona; fiindcă nu carnea şi sângele ţi-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri.

Efes 2.8; 1Cor 2.10; Gal 1.16;

18 Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui...

uploaded: 08. 03. 2013

read more

 

Puterea de a lega și dezlega păcatele  - partea a II-a.

Întrucât în articolul anterior am afirmat că există contradicții între două texte biblice doresc să dezvolt acest subiect și să analizez și o altă posibilă interpretare. În ceea ce privește autoritatea de a lega și dezlega păcatele, în N.T. ne sunt oferite două texte diferite, în legătură cu acela sau aceia, care au primit această calitate. Iată cele două texte:

17 Isus (Iisus) a luat din nou cuvântul şi i-a zis: „Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona; fiindcă nu carnea şi sângele ţi-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri.

Efes 2.8; 1Cor 2.10; Gal 1.16;

18 Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui...

uploaded: 08. 03. 2013

read more

 

Dumnezeu ne învață direct toate lucrurile

Ori ne spune Dumnezeu direct, în conștiință, ce trebuie să facem, ca să fim mântuiți, ori ne spun Bisericile instituționale. Dumnezeu ne spune să iubim, Bisericile instituționale ne spun să ne supunem unor reguli stricte și să ne supunem chiar lor.

20 Dar voi aţi primit ungerea din partea Celui Sfânt şi ştiţi orice lucru.

2Cor 1.21; Evr 1.9; 1Ioan 2.27; Marc 1.24; Fapt 3.14; Ioan 10.4-5; Ioan 14.26; Ioan 16.13; 1Ioan 2.27; (1 Ioan 2; 20)

27 Cât despre voi, ungerea pe care aţi primit-o de la El rămâne în voi şi n-aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învaţă despre toate lucrurile şi este adevărată, şi nu este o minciună, rămâneţi în El, după cum v-a învăţat ea...

uploaded: 08. 03. 2013

read more

 

Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu

Pavel ne îndeamnă se ne manifestăm în așa fel încât să fim pe placul celor din jur, adică să acționăm în conformitate cu părerile lor și nu conform convingerilor noastre. Cu toate acestea, atunci când, tot într-o problemă legată de hrană, Petru nu a vrut să își arate libertatea pe care o avea în Cristos, în fața unor iudei convertiți la Creștinism, veniți de la Iacov, Pavel l-a admonestat pe Petru, pentru conduita lui. Oare nu a încercat Petru să îi menajeze pe Iudeii convertiți la Creștinism, veniți de la Iacov și care, din cauza slăbiciunii credinței lor ar fi fost confuzii văzându-l pe el și pe alții că mănâncă cu neamurile? Cu toate acestea, mai corect ar fi fost să explice acelor Iudei de ce mânâncă el cu neamurile, în baza cărui principiu face acest lucru...

uploaded: 08. 03. 2013

read more

 

În dragoste nu este frică

Una este să îți fie frică de mânia lui Dumnezeu și cu totul altceva este ”frica iubirii,” adică să fi atent și grijului să nu greșești față de Acela pe care îl iubești. Cu alte cuvinte, acela sau acea care iubește cu adevărat are o grijă deosebită să nu îi facă nici un rău, fără voia sa, aceleia sau aceluia pe care îl iubește. Această grijă, impropriu denumită frică, se aseamănă de departe cu frica, având în comun cu ea dorința de a nu greși, dar se deosebește fundamental de frică. Motivația este cu totul alta și anume în primul caz, cel sau cea care are frică, în sensul comun al termenului, se gândește mai mult la sine și grija sa este îndreptată către propria persoană și anume către dorința ca propria persoană să nu aibă nimic de suferit. Este o grijă egoistă, bazată pe preponderența iubirii de sine spre deosebire de cel de al doilea caz, în care accentul cade pe dragostea pe care o purtăm lui Dumnezeu și care ne face să ne gândim la ce trebuie să facem pentru ca să fim de partea Lui...

uploaded: 08. 03. 2013

read more

 

Pocăință și Biserica adevărată

Bisericile instituţionale sunt nişte verigi intermediare, între noi şi Dumnezeu. Nu avem nevoie de instituţii bisericeşti, de dogme şi doctrine obligatorii, pentru a fi credincioşi. Nu mă refer desigur la desființarea comunităților creștine, nici pe departe, ci mă refer la eliminarea autorității pe care Bisercile instituționale și-au construit-o, în numele lui Dumnezeu, în mod artificial. Isus (Iisus) nu a dat Bisericii autoritatea de a judeca sau pedepsi păcatele, căci dacă ar fi făcut acest lucru, aceasta înseamnă că Biserica ar fi mîntuitoare noastră și nu Dumnezeu. Isus (Iisus) a dat, prin Duhul Sfânt, o competență de a lega și deslega păcatele, dar această putere este altceva decât a le judeca și condamna, mai degrabă este o abilitate de a numi păcatele, de a le identifica și prezenta ca păcate...

uploaded: 23. 02. 2013

read more

 

Fiara își arată colții

Instituția bisericească își vădește adevăratul caracter și prin modul în care gestionează ultimul drum, în această viață, al oamenilor. Cei care sunt înmormântați în cimitire private, nu au dreptul la o slujbă religioasă, din partea Bisericii instituționale ortodoxe. Paradoxal, aceste persoane, aparținând Bisericii instituționale Ortodoxe, nu au dreptul să fie incinerate, drept negat de aceași instituție bisericească, dar nu pot găsi locuri de veci nici la cimitirele publice. Ce rămâne de făcut, pentru credincioșii, care nu au altă alternativă decât să fie înmormântați în cimitire private? Un singur lucru, să fie înmormântați fără slujbă. De ce? Așa a hotărât instituția bisericească, cu autoritatea pe care și-a conferit-o singură, căci ea consideră că are dreptul de a decide în probleme care privesc parcursul veșnic al oamenilor...

uploaded: 23. 02. 2013

read more

 

Biserica Spirituală Unică și Martorii lui Iehova

Există o deosebire fundamentală, în problema Trinității, între Biserica Spirituală Unică și Martorii lui Iehova. În acest articol mă ocup în special de o ramură, care ține de Martorii lui Iehova și anume de aceia și acelea, care susțin doctrina modalistă, care reduce Trinitatea la o singură Persoană. Modalismul este doctrina teologică potrivit căreia Tatăl, Fiul şi Duhul nu sunt trei Persoane distincte, ci mai degrabă trei moduri sau forme de activitate în care Dumnezeu se manifestă pe Sine. Conform conceptului modalist al Treimii, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt nu sunt egali şi veşnic coexistenţi, ci sunt pur şi simplu trei manifestări succesive ale lui Dumnezeu, sau trei moduri temporare ale activităţii Sale. Modalismul, care este de fapt o formă a unitarianismului, neagă că Dumnezeu în făptura Sa lăuntrică este triunitar. Altminteri, el  pretinde că Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt sunt roluri temporare sau succesive adoptate de Dumnezeu pentru împlinirea planului divin al izbăvirii şi ele în nici un caz nu corespund în vreun fel naturii fundamentale a Supremului Dumnezeu...

uploaded: 23. 02. 2013

read more

Păcatele cu voie și jertfa lui Isus (Iisus) partea I.

Unii membri ai unor Bisericii instituționale îi învață pe frații și surorile lor o doctrină greșită și extrem de periculoasă. Această doctrină se bazează pe un text din epistola apostolului Pavel către Evrei, în care ni se relatează următoarele:

 26 Căci, dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoştinţa adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate...

Num 15.30; Evr 6.4; 2Pet 2.20-21;

uploaded: 12. 02. 2013

read more

 

Păcatele cu voie și jertfa lui Isus (Iisus) partea a II - a

Care este contextul în care ne spune Pavel că nu mai există jertfă pentru păcate, pentru cei care păcătuiesc cu voia, în epistola către Evrei cap. 10, vers. 26? În primul rând, Pavel le scria Evreilor și se referea la inutilitatea practicării jertfelor din V.T. În al doilea rînd Pavel a dorit să spună că Isus (Iisus) a adus o singură jertfă pentru păcate, adevărata jertfă și că jertfele din V.T. reprezentau doar umbra bunurilor viitoare.

1 În adevăr, Legea, care are umbra bunurilor viitoare, nu înfăţişarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată, prin aceleaşi jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an, să facă desăvârşiţi pe cei ce se apropie.

Col 2.17; Evr 8.5; Evr 9.23; Evr 9.11; Evr 9.9; Evr 10.14;  20 din Leviticul....

uploaded: 12. 02. 2013

read more

 

Păcatele cu voie și jertfa lui Isus (Iisus) partea a III - a

În V.T. existau două feluri de greșeli sau păcate, pe care o persoană le putea săvârși înaintea lui Dumnezeu și acestea erau păcatele cu voie și păcatele fără voie. Pentru primele nu exista nici o șansă de iertare și cel sau cea care le săvârșea era imediat condamnat la moarte pe mărturia a doi sau trei martori, era scos din tabără și era omorât sau omorâtă cu pietre de popor.

10 Dacă un om preacurveşte cu o femeie măritată, dacă preacurveşte cu nevasta aproapelui său, omul acela şi femeia aceea preacurvari să fie pedepsiţi cu moartea.

Lev 18.20; Deut 22.22; Ioan 8.4-5; (Leviticul 20; 10)

  Cei în cauză nu mai erau iertați, erau pur și simplu uciși. Desigur că existau și alte cazuri în care se aplica aceeași pedeapsă și multe din acestea se găsesc în cap. 20 din Leviticul....

uploaded: 12. 02. 2013

read more

 

Dragostea este împlinirea Legii

Ori ne spune Dumnezeu direct, în conștiință, ce trebuie să facem, ca să fim mântuiți, ori sunt Bisericile instituționale, prin funcționarii lor, care ne spun ce trebuie să realizăm pentru mântuire. Dumnezeu locuiește în oameni și nu în clădiri făcute de mâini omenești. Noi suntem templele Duhului Sfânt.

 Dacă învățătura despre mântuire vine din interior, de ce mai trebuie să vină din afară? Chiar dacă la începuturile experienței noastre spirituale am învățat de la alții abc-ul credinței, totuși ulterior am dobândit în noi înșine tot ceea ce trebuie să știm și puterea de a pune în practică aceste învățături. Dumnezeu ne spune să iubim, Bisericile instituționale ne spun să ne supunem unor reguli sau regulamente, stabilite chiar de ele și, prin aceasta, să ne supunem chiar lor. Suntem mântuiți prin îndeplnirea unor forme ritualice sau prin parcurgerea propriului nostru destin cu demnitate și cu viziunea unui scop universal al vieții?...

uploaded: 12. 02. 2013

read more

 

Hristos în noi nădejdea slavei!

Îl cunoaştem pe Dumnezeu, atunci şi numai atunci când El locuieşte în noi. Când locuieşte în noi îl vedem pe El ca într-o oglindă, atunci când ne observăm și ne cunoaştem pe noi înşine, omul nostru interior. Experienţa noastră personală cu Dumnezeu este calea de a îl cunoaște pe El şi fiecare zi scursă înseamnă o mai bună cunoaştere a Lui. Atunci când Dumnezeu se oglindeşte în noi, El se şi întipăreşte în noi şi noi devenim imaginea Sa. Imaginea lui Dumnezeu nu este dată de instituţiile bisericeşti sau de organizațiile religioase, ci de copii Lui, sfinţii. Dacă Dumnezeu locuieşte în noi, atunci în noi se oglindeşte slava lui Dumnezeu, se întipăreşte Fiinţa Lui, la fel ca şi în Isus (Iisus), Fiul Său....

uploaded: 12. 02. 2013

read more

 

Să nu ne lăsăm înşelaţi!

Instituţiile bisericeşti sunt o imagine deformată şi prin urmare înşelătoare a Împărăţiei lui Dumnezeu. Nimic din cea ce este pe pământ nu va mai fi în Ceruri, în afara celor mântuiţi, dar şi aceştia vor fi schimbaţi. În Împărăţia lui Dumnezeu nu va mai exista aceeaşi organizare ca cea existentă în Bisericile instituţionale. Nici un om mântuit nu va avea autoritate asupra altui om şi nu îl va învaţă pe altul ce trebuie să creadă. Nimeni nu se va ridica deasupra semenilor săi prin funcţiile instituţionale pe care le deţine şi nimeni nu va mai fi păstor al altor suflete, nimeni în afară de Isus (Iisus). El ne va păstori arătându-ne doar urmele rănilor Sale şi numele fiecăruia dintre noi care este înscris în coasta Sa, străpunsă de suliţă. În Împărăţia lui Dumnezeu nimeni nu va mai fi bolnav şi nu va mai alerga la preoţi şi la sfinţi, pentru a fi vindecat...

uploaded: 12. 02. 2013

read more

 

Întâlneşte-l pe Isus (Iisus)

Nu trebuie să mergi la Ierusalim, la sfântul mormânt pentru asta. Acolo vei vedea doar mormântul gol, dar Isus (Iisus) a înviat şi nu îl găseşti acolo. Isus (Iisus) este la uşa ta şi bate. Dacă îi deschizi El pătrunde în fiinţa ta şi va locui cu tine în veci. Isus (Iisus) te cheamă şi dacă auzi această chemare merită să îi răspunzi, căci este o chemare la viaţă şi la fericire. Nu te împiedica de oamenii care vorbesc doar despre El. Nu te împiedica de sălile impunătoare, ale instituţiilor bisericeşti şi în care tu te simţi atât de mic şi de ne însemnat. Când te afli în acele locuri şi atât de multă lume este în jurul tău ţi se pare că tu eşti cel sau cea mai ne însemnată şi că Dumnezeu nu are cum să îşi facă timp şi pentru tine căci tu eşti prea ne important sau prea ne importantă ca să contezi. Ţi de pare că Dumnezeu îi are în atenţia Sa doar pe marii predicatori, pe cei care spun poezii sau pe cei care cântă. Ce te recomandă oare pe tine pentru a câştiga atenţia lui Dumnezeu?

uploaded: 12. 02. 2013

read more

Dumnezeu locuieşte în noi

În credinţa creştină aspectul individual trebuie să aibă prioritate asupra aspectului social, de comunitate. Mai întâi trebuie să fim în legătură cu Dumnezeu, chemați de El şi numai după aceia putem să manifestăm ceea ce suntem. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu nu locuiește în noi, nu putem să avem relații creștinești autentice, cu cei din jurul nostru. Nu putem să fim buni Creștini cu ceilalți, deci să punem în practică învățăturile creștine, decât atunci când în noi este prezentă și se manifestă puterea lui Dumnezeu. Dacă ne adunăm, mari mulțimi de oameni, în numele lui Dumnezeu, dar nu avem, fiecare din noi o relație adevărată cu El, suntem, fără îndoială, o comunitate de credincioși, dar relațiile inter-personale, din aceea comunitate, nu reflectă învățăturile lui Hristos. Aceasta este marea noastră problemă, ne adunăm, de multe ori, ca să ne facem mai răi, nu mai buni, așa cum a observat apostolul Pavel. (1 Corinteni 11; 17) Nu este de mirare că unii pusnici s-au retras, de a lungul timpului, departe de oameni, au făcut acest lucru tocmai pentru a nu fi obligați să coboare standardele lor spirituale, din cauza celor din jurul lor, a ne înțelegerii lor...

uploaded: 30. 01. 2013

read more

 

Dumnezeu locuieşte în noi

În credinţa creştină aspectul individual trebuie să aibă prioritate asupra aspectului social, de comunitate. Mai întâi trebuie să fim în legătură cu Dumnezeu, chemați de El şi numai după aceia putem să manifestăm ceea ce suntem. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu nu locuiește în noi, nu putem să avem relații creștinești autentice, cu cei din jurul nostru. Nu putem să fim buni Creștini cu ceilalți, deci să punem în practică învățăturile creștine, decât atunci când în noi este prezentă și se manifestă puterea lui Dumnezeu. Dacă ne adunăm, mari mulțimi de oameni, în numele lui Dumnezeu, dar nu avem, fiecare din noi o relație adevărată cu El, suntem, fără îndoială, o comunitate de credincioși, dar relațiile inter-personale, din aceea comunitate, nu reflectă învățăturile lui Hristos. Aceasta este marea noastră problemă, ne adunăm, de multe ori, ca să ne facem mai răi, nu mai buni, așa cum a observat apostolul Pavel. (1 Corinteni 11; 17) Nu este de mirare că unii pusnici s-au retras, de a lungul timpului, departe de oameni, au făcut acest lucru tocmai pentru a nu fi obligați să coboare standardele lor spirituale, din cauza celor din jurul lor, a ne înțelegerii lor...

uploaded: 30. 01. 2013

read more

 

Dumnezeu este Tatăl fiecărui credincios în parte

Instituţiile bisericeşti ne impun ce trebuie să credem şi ce trebuie să facem sau să nu facem, ca şi cum ele ar fi tutorii sau curatorii noştri spirituali. Ele sunt falşi tutori, falşi curatori şi falşi părinţi, deoarece fiecare om, care trăieşte pe pământ are dreptul să aibă ca Tată pe Dumnezeu, în mod personal şi nu avem nevoie de Big Brother, adică de fratele cel mare, care să ne tragă de mânecă şi să ne pedepsească. Dacă nu ne asumăm răspunderea propriei  noastre vieţi veşnice, aşa cum ne-am asumat-o pentru viaţa pe pământ, vom fi mereu nişte copii, din punct de vedere spiritual, dar nu copiii Tatălui Ceresc, ci copiii Bisericilor instituţionale, care îşi realizează scopurile lor instituţionale şi interesele lor de grup, pe seama noastră....

uploaded: 30. 01. 2013

read more

 

Dumnezeu este Tatăl fiecărui credincios în parte

Instituţiile bisericeşti ne impun ce trebuie să credem şi ce trebuie să facem sau să nu facem, ca şi cum ele ar fi tutorii sau curatorii noştri spirituali. Ele sunt falşi tutori, falşi curatori şi falşi părinţi, deoarece fiecare om, care trăieşte pe pământ are dreptul să aibă ca Tată pe Dumnezeu, în mod personal şi nu avem nevoie de Big Brother, adică de fratele cel mare, care să ne tragă de mânecă şi să ne pedepsească. Dacă nu ne asumăm răspunderea propriei  noastre vieţi veşnice, aşa cum ne-am asumat-o pentru viaţa pe pământ, vom fi mereu nişte copii, din punct de vedere spiritual, dar nu copiii Tatălui Ceresc, ci copiii Bisericilor instituţionale, care îşi realizează scopurile lor instituţionale şi interesele lor de grup, pe seama noastră....

uploaded: 30. 01. 2013

read more

 

Adevărata practică a Creştinismului

Practica Creştinismului nu constă în principal în a ne duce duminica la adunările creştine şi de a participa la slujbe sau la spectacole şi festivităţi, prin care îi dăm recunoaşterea lui Dumnezeu. Acesta este un element al credinței noastre, dar nu cel mai important. Dumnezeu dorește să îl lăudăm, mai mult prin fapte decât prin vorbe. Adunările creștine sunt un fel de școli de duminică pentru adulți, dar cunoștințele acumulate trebuie puse în practică. Practica se face în locurile unde se află cei flămânzi, cei însetați, cei bolnavi sau cei întemnițați. Isus (Iisus)  după astfel de practică îi împarte pe credincioși în oi și capre și nicidecum după numărul de ore petrecut în clădirile numite, în mod impropriu, Biserică. Problema nu este de a îi declara lui Dumnezeu că suntem gata să ne supunem Lui, în toate lucrurile, în ”a ne pune bine cu El,” ci problema este de a practica, în mod concret şi efectiv, ceea ce ne cere El. Eu nu spun să nu mai frecventăm comunitățile creștine, eu spun că, pentru Creștini, teoria fără practică este ca și credința fără fapte, adică este moartă. În adunările creștine se învață multă teorie, care ar trebui să ne îndemne către practică...

uploaded: 30. 01. 2013

read more

 

 

Cine ne-a văzut pe noi l-a văzut pe Iisus (Iisus)

Din nefericire oamenii l-au transformat pe Isus (Iisus)  Hristos într-un idol. El este prezentat ca fiind întruchiparea unui ideal la care este foarte greu, dacă nu chiar imposibil, de ajuns. Mă refer la caracterul Lui şi la puterea Lui. Cei mulţi se închină unui ideal, unui idol, de la care aşteaptă minuni, cu toate că cea mai mare minune este tocmai ca ei înşişi să transpună în viaţa lor acest ideal, transformându-l într-un mod de viaţă cotidian. Fără această minune, nici o altă minune săvârşită de Dumnezeu, nu ne duce la mântuire. Isus (Iisus)  nu trebuie văzut ca un idol, adică ca ceva deasupra noastră, desprins de noi și departe de noi. Isus (Iisus) , dacă nu este în noi, nu trăiește pentru noi, adică nu are puterea de a re genera viețile noastre. Isus (Iisus)  ne poate auzi și atunci când nu locuiește în noi, dar El nu există doar pentru ca nouă să ne meargă bine, scopul Lui este acela de a se muta în ființele noastre. Isus (Iisus)  nu este un idol, adică doar un simbol religios, El este modelul de ființă umană și divină, pentru cei care cred în El...

uploaded: 07. 01. 2013

read more

 

Isus (Iisus) Apa vieţii şi Boboteaza

Oare a bea din Apa vieţii care este IIsus (Iisus) şi a bea din apa care este agiasma mare este acelaşi lucru? Eu afirm că nu este, deoarece Apa vie, care este IIsus (Iisus) se transformă într-un izvor de apă vie pentru ceilalţi prin Duhul Sfânt, care locuieşte în noi, pe când apa, care este agiasma mare, nu poate echiala cu lucrarea complexă a naşterii din nou, a roadelor şi darurilor duhovniceşti. (1 Corinteni 12; 1-11) Apa vie, care este IIsus (Iisus) lucrează prin cuvintele pe care El le-a spus pe pământ şi mai ales prin puterea pe care El o are asupra inimilor noastre. IIsus (Iisus) ne convinge inimile şi astfel ne convinge şi conştiinţele că a iubi pe Dumnezeu şi pe aproapele nostru sunt cele mai mari porunci. Cei care folosesc dogmele şi doctrinele lor ca pe o armă îndreptată împotriva celorlalţi fac ce cred ei de cuviinţă, dar dintre cele trei, adică credinţa, nădejdea şi dragostea, cea din urmă, adică dragostea, este cea mai mare. (1 Corinteni 13; 13)...

uploaded: 07. 01. 2013

read more

 

Război cu Isus (Iisus)

 

De unde absurditatea că cenuşa şi pământul, adică solul, sunt două substanţe calitativ diferite? Dacă luăm un pumn de cenuşă şi îl amestecăm cu pământ prelevat din sol vom vedea că ele devin o combinaţie uniformă, greu de separat. În fapt, solul este format şi din multă cenuşă provenită de la animale sau vegetaţie arse, de a lungul timpului. Atât pământul, cât şi cenuşa, au acelaşi substrat material, adică elementele chimice conţinute de tabelul lui Mendeleev. Prin urmare, cenuşa se întoarce tot în pământ şi devine pământ şi nu există nici o explicaţie logică, pentru care trupul biologic uman are voie să devină, după moarte, în mod direct pământ, dar nu are voie să devină cenuşă şi apoi pământ. Toate entităţile, vii sau moarte, au ca bază materială exact aceleaşi particule elementare şi acestea se regăsesc, cel puţin în limitele cunoaşterii umane şi în cosmos. Din nou, se revelează şi în aceasta problemă, ignoranţa şi dispreţul faţă de cunoaştere al Bisericilor instituţionale. „Din pământ ai fost luat şi în pământ te vei întoarce” este o metaforă, care vorbeşte despre originea noastră materială...

 

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

 

Veşnicia vieţii şi moartea trupului biologic

 

Indiferent dacă în momentul înmormântării noastre se face sau nu o slujbă religioasă destinul nostru veşnic este acelaşi. Suntem judecaţi de Dumnezeu după ceea ce suntem, adică am ajuns să fim, în timpul vieţii noastre pe pământ şi nicidecum după ceea ce pot face Bisericile instituţionale pentru noi. Indiferent dacă momentul îngropării noastre se petrece în intimitatea familiei noastre, fără a fi însoţiţi, în nici un fel, de asistenţa vreunui funcţionar bisericesc sau reprezentant al vreunei instituţii bisericeşti sau dacă suntem însoţiţi pe ultimul drum de un mare sobor de preoţi, chiar de un patriarh, papă sau 1000 de preoţi o dată, destinul nostru veşnic nu suferă nici o modificare. De ce? Pentru că numai ceea ce am făptuit în viaţa noastră, numai ceea ce am gândit sau simţit în viaţa noastră, numai ceea ce ne reprezintă pe noi personal are o importanţă înaintea lui Dumnezeu şi influenţează traiectoria noastră în veşnicie. Ce uşor ar fi dacă în viaţă poţi face tot ceea ce doreşti dar după moarte, dacă plăteşti un sobor de preoţi, totul ţi se iartă şi ai asigurată veşnicia şi locul alături de Dumnezeu. Dacă în timpul vieţii nu am fost alături de Dumnezeu, nu vom fi nici după moarte, căci viaţa noastră pe pământ este doar un examen înaintea lui Dumnezeu, pe care îl trecem sau îl picăm. Dacă trecem acest examen vom fi cu El pentru veşnicie, iar dacă îl cădem vom fi despărţiţi de El, pentru totdeauna. Dacă am fost împreună cu Hristos pe pământ vom fi cu El şi în Ceruri şi dacă am fost despărţiţi de El vom fi separaţi de El, pentru eternitate...

 

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Isus (Iisus) ne mântuieşte

 

Nici un om şi nici o instituţie bisericească nu are monopolul mântuirii. Isus (Iisus) este singurul Mântuitor. Nu este greşit să îl urmezi pe Isus (Iisus), fiind într-un cult, este chiar foarte, foarte, foarte bine. La un moment dat, când Isus (Iisus) ne va arăta, toţi aceia care suntem ai Lui, va trebui să părăsim toate denominaţiunile, pentru a nu ne face părtaşi la păcatele Babilonului, format din mulţimea de instituţii bisericeşti. Eu nu spun să părăsiţi imediat instituţiile bisericeşti, din care faceţi parte. Eu doar vă pregătesc să fiţi gata să faceţi acest lucru, atunci când va veni momentul. Nimeni nu vine la Cristos, din capul lui sau al ei...

 

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

 

Vehicule ale păcatului şi morţii

( cu extrase din traducerea ortodoxă a Bibliei)

 

Bisericile instituţionale ar trebui să fie doar un loc unde cei credincioşi să fie îndemnaţi să intre în contact personal cu Dumnezeu şi unde să poată avea un cadru favorabil propriilor lor experienţe spirituale. Bisericile instituţionale nu trebuiesc să fie un factor de decizie, în viaţa spirituală a omului şi nu trebuiesc să fie autorităţi care să le impună oamenilor ceea ce ei trebuie să creadă. Când încep să facă acest lucru, ele se transformă din ceva bun în ceva rău şi nu fac altceva decât să incite firea pământească a oamenilor. Atunci când aceste Biserici instituţionale sunt singurele repere spirituale pentru cei credincioşi se întâmplă ca, cei mai mulţi, după o viaţa de credinţă să rămână animaţi tot de firea lor pământească şi să fie tot fără izbândă în lupta cu păcatul. Din acest motiv, multe Biserici instituţionale nu sunt decât vehicule ale păcatului, nu au o influenţă mântuitoare, asupra celor credincioşi şi uzurpă locul, pe care numai Dumnezeu ar trebui să îl ocupe în viaţa celor credincioşi...

 

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Vehicule ale păcatului şi morţii

( cu extrase din traducerea Cornilescu a Bibliei)

 

În principiu, Bisericile instituţionale, ca şi colectivităţi umane, creştine ar trebui să fie un lucru bun. În realitate, datorită caracterului lor normativ şi de impunere al conţinutului credinţei, ele devin un lucru rău, prin aceea că dau putere păcatului. Cum se întâmplă acest lucru? Bisericile instituţionale se adresează oamenilor, în firea lor pământească şi dialoghează cu cei credincioşi doar la acest nivel. Toate regulile stabilite de către aceste instituţii bisericeşti nu sunt altceva decât nişte „hamuri,” prin care încearcă să ţină „în frâu” natura umană şi nu reuşesc să atingă acest obiectiv. De ce? Ce spun ele, atunci când este în conformitate cu învăţăturile lui Isus (Iisus), este corect, dar poruncile venite din exterior nu pot să fie ţinute, cu adevărat, de nici un om, tot aşa cum nu putea fi ţinută nici Legea în V.T. Cu cât ele insistă mai mult, cu atât mai mult, se creează o reacţie contrară şi în firea lor, oamenii resping aceste învăţături, deoarece ele nu pot fi primite de un om ne renăscut spiritual, adică de o persoană care nu a fost născută din nou. Regulile şi tradiţiile Bisericilor instituţionale nu sunt altceva decât o provocare şi o aţâţare a naturii umane ne renăscute şi nu fac decât să înmulţească păcatul...

 

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Isus (Iisus) Lumina din noi

 

Dumnezeu trimite oamenii Săi ca prin ei să răspândească lumina. Totuşi pentru aceia care vor să doarmă, lumina îi oboseşte şi vor să o stingă. Pentru aceia pe care îi deranjează lumina şi vor să doarmă, eu le urez somn uşor şi le spun să aibă grijă ca somnul lor să nu fie unul veşnic. Pentru cei care îşi doresc mai multă lumină decât au în prezent deoarece s-au trezit din somnul lor şi au început să vadă că administratorii clădirilor numite, în mod greşit, biserici fac economie de energie spirituală şi o distribuie cu mare zgârcenie şi numai dacă este şi în folosul lor, eu le-am pregătit o fereastră pe situl www.bisericaspiritualaunica.com, prin acea că am eliminat o porţiune din zidul simbolic, care stătea în calea privirii lor. Isus (Iisus) este Lumina lumii şi oricine are această Lumină în sine însuşi, nu stă pe întuneric nici în noaptea cea mai adâncă. Bisericile instituţionale sting Lumina, căci îi orbeşte şi îi împiedică să doarmă pe funcţionarii lor. Ele dau lumina cu lumânarea, pentru că la flacăra ei plăpândă nu se vede ce se întâmplă exact în instituţiile lor. Atunci când un om primeşte adevărata Lumină a lui Dumnezeu, pe Isus (Iisus), se  luminează propriul drum în lume şi îi luminează şi pe ceilalţi. Când Dumnezeu locuieşte în noi, nu mai primim ordine din afară şi nici nu ne mai supunem instituţiilor bisericeşti...

 

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Adevărata Biserică a lui Dumnezeu şi viitorul

 

Adevărata Biserică a lui Dumnezeu este una singură şi se află într-o perfectă unitate spirituală, între membrii ei şi cu Dumnezeu. Multitudinea de Biserici instituţionale sunt o imagine falsă a lui Dumnezeu şi a Bisericii adevărate, deoarece ele sunt organizate ierarhic, după imaginea lumii. Unirea instituţiilor bisericeşti, nu duce la o unitate perfectă, aşa cum a cerut Isus (Iisus), pentru Creştini, ci duce la o formă de asociere instituţională, care le dă putere pământească, dar nu puritate spirituală. Lipsa purităţii spirituale este generată de persistenţa diviziunilor doctrinare şi deosebirilor de interese precum şi de pregnanţa elementului lumesc şi a puterii unei majorităţi ne renăscute spiritual, asupra unei minorităţi, care caută cu toată fiinţa relaţia personală cu Dumnezeu...

 

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni

 

Pavel ne îndeamnă se ne manifestăm în așa fel încât să fim pe placul celor din jur, adică să acționăm în conformitate cu părerile lor și nu conform convingerilor noastre. Cu toate acestea, atunci când, tot într-o problemă legată de hrană, Petru nu a vrut să își arate libertatea pe care o avea în Cristos, în fața unor iudei convertiți la Creștinism, veniți de la Iacov, Pavel l-a admonestat pe Petru, pentru conduita lui. Oare nu a încercat Petru să îi menajeze pe Iudeii convertiți la Creștinism, veniți de la Iacov și care, din cauza slăbiciunii credinței lor ar fi fost confuzii văzându-l pe el și pe alții că mănâncă cu neamurile? Cu toate acestea, mai corect ar fi fost să explice acelor Iudei de ce mânâncă el cu neamurile, în baza cărui principiu face acest lucru. Tot așa, ceea ce ne învață Pavel, privitor la mâncare, dar valabil în toate circumstanțele manifestărilor exterioare ale vieții noastre spirituale, este greșit, deoarece mai bine este să le explicăm celor din jur de ce mâncăm sau nu mâncăm un anumit lucru sau de ce purtăm sau nu purtăm batic, etc. și nu să ne prefacem de dragul lor...

 

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Facă-se doar voia lui Dumnezeu pe pământ

 

Directivele date în epistolele către Timotei nu aparţin lui Pavel, căci este de acum de notorietate că nu el a scris aceste epistole. Sunt scrise de altcineva şi prezentate sub pseudonimul Pavel. Există chiar pe Internet foarte multe materiale, care clarifică problemă autorilor epistolelor atribuite lui Pavel. Este de ajuns să fie tastată această expresie: „autorul epistolelor lui Pavel” şi apar mai multe materiale. În limba română se vede încă ghidajul interesat şi lipsit de obiectivitate şi manipularea instituţiilor bisericeşti, care prezintă unilateral această problemă, de aceea recomand a se studia materialele în limba engleză: „authorship of the letters of Paul.” În orice caz, Pavel nu era în măsură să dea "directive" deoarece nu a fost "secretar de partid sau papă," ci a fost un om ca şi noi, având Duhul Sfânt, dar trăind încă în „trupul de moarte.” Ceea ce a scris sub conducerea Duhului Sfânt este valoros şi important şi trebuie bineînţeles să fie primit, dar ceea ce a scris de la el reflectă educaţia sa iudaică şi atitudinea discriminatorie faţă de femei şi poate fi desconsiderat. Eu sunt convins că pe pământ trebuie să se facă doar voia lui Dumnezeu şi nu voia vreunui om şi atunci când începem să le confundăm, pe cele două, devine foarte periculos. Nici un om pe pământ nu este Dumnezeu sau înlocuitorul lui Dumnezeu pe pământ. Noi suntem fii şi fiicele lui Dumnezeu, dar nu suntem chemaţi să vorbim în locul Lui, ci de la El, nu trebuie să impunem voia noastră, ci rămâne doar să anunţăm voia Lui. Când spunem „vreau” şi nu „Dumnezeu vrea,” în probleme spirituale apare o situaţie gravă, deoarece atunci noi uzurpăm autoritatea lui Dumnezeu...

 

uploaded: 07. 01 2013

read more

 

Locul unde se evanghelizează

 

Femeile fac tot timpul muncă de evanghelizare. Care este deosebirea între a învăţa pe cineva pe stradă, la piaţă sau la locul de muncă, despre Dumnezeu şi a învăţa aceleaşi persoane într-o clădire, unde se adună Creştinii? Trebuie să înţelegem corect. Ceea ce contează este procesul de învăţare în sine, nu locul unde învăţăm. Învăţarea este învăţare oriunde o faci şi o predică poţi să o ţii şi când mergi cu avionul. Femeile au fost convinse să creadă că sunt "inferioare" bărbaţilor, la capitolul "învăţare," dar nu sunt, asta este o minciună. Clădirile adunărilor creştine nu sunt un loc sfânt sau special. Noi, bărbaţi şi femei, în egală măsură, suntem templele lui Dumnezeu...

Vă invit să vizitaţi www.bisericaspiritualaunica.com

 

 

uploaded: 07. 01 2013

read more